A legfontosabb törvények és rendeletek tanároknak.

iskolai jogszabályok gyűjteménye

Az utóbbi években villám gyorsasággal változtak meg az iskolák mindennapi életét megalapozó szabályok. Ha vezettek már tévútra a folyosón terjedő rémhírek, ha érezted már magad elveszettnek az újabb és újabb változások miatt, vagy ha egyszerűen csak szeretnél a saját lábadra állni és nem sodródni az árral, akkor neked szól ez a gyűjtemény. Neked szól akkor is, ha vezető vagy – és ez alatt nem csak a felsővezetőket értem, hanem a többi kollégáért felelős munkaközösség-vezetőket és a diákönkormányzatot segítő pedagógusokat is -, vagy szívesen lennél az a jövőben. 

 

Az iskolai tanítási napok és szünetek :

Tanév rendje rendelet (2021/2022-es tanév)

A tanév rendje rendeletet az Emberi Erőforrások Minisztériuma adja ki minden júniusban. A rendelet tartalmazza a következő tanévben a kötelező tanítási napok számát, az iskolai szünetek kezdetét és végét, valamint az érettségi vizsgák központi beosztását. Emellett meghatározza, hogy az egyes iskolatípusok hány tanítás nélküli munkanappal (ú.n. igazgatói szünettel) rendelkezhetnek.

 

A legfontosabb általános szabályok az iskolák működésével kapcsolatban:

 

Nemzeti köznevelési törvény

A Nemzeti Köznevelési Törvény az iskolák, óvodák és kollégiumok működésének alapjait fekteti le, ez a legfontosabb oktatással kapcsolatos törvényünk, minden más jogszabály erre épül.

Mit találhatsz a köznevelési törvényben?

 • A Köznevelési Törvényben minden oktatással kapcsolatos kérdés alapjai megtalálhatók. Szó van benne az iskolatípusokról, a pedagógusok alkalmazásának és a vezetők kinevezésének feltételeiről, de az érettségi vizsga vagy a pedagógus minősítési rendszer alapjait is itt találod.
 • Hasznos lehet a törvény elején a 4. §-ban lévő “Értelmező rendelkezések” c. rész. Itt számos fontos fogalom pontos magyarázatát megkeresheted, például megnézheted, ki is tartozik a nevelőtestületbe, mi a különbség a tanév és a tanítási év között, stb.
 • Ebben a törvényben találhatók a tanulók (45-46. §) és a pedagógusok (62-63 §) jogai és kötelességei is.
 • A Köznevelési Törvény melléklete tartalmazza az iskolákban és óvodákban alkalmazható pedagógusok kötelező végzettségeit, a vezetők óraszámát, a csoportok létszámait, az oktató-nevelő munkát segítők engedélyezett létszámát, de a pedagógus fokozatokhoz tartozó garantált illetményt is. Amint látod, ez a törvény egyszerűen megkerülhetetlen.
iskolai jogszabályok
A később megállapított részeket csillaggal jelölik. Ha a kurzort a csillag felé viszed, azt is megtudhatod, mikor lépett életbe az adott változás.

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

A Köznevelési Törvény kistestvére a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és névhasználatáról. Mindent, ami nem fért bele a nagy törvénybe, itt szabályoztak. 

Mit találhatsz a 20-as EMMI rendeletben?

A rendelet tartalmazza többek között a legfontosabb iskolai dokumentumok részletes leírását, a tankötelezettséggel és jogviszonnyal kapcsolatos szabályokat, a hiányzásokról és fegyelmi ügyekről szóló szabályokat, az osztályozó és különbözeti vizsgák részletes leírását, az országos méréseket, az iskolai nyilvántartások vezetését, az iskolai ellenőrzések rendszerét, a mindennapos testnevelés szabályait, a fejlesztő programokat és az országos tanulmányi versenyek szervezésének szabályait.

 

Pedagógusok minősítése

Amint fentebb is említettem, a pedagógusok előmeneteli rendszerének alapjait a Köznevelési Törvényben találod.

A részletes szabályokat és rendelkezéseket pedig a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet tartalmazza.

Mit találhatsz a 326-os rendeletben?

A gyakornoki idő szabályait és a minősítési eljárással kapcsolatos szabályozásokat.

Fontos, hogy ahhoz, hogy a minősítési eljárásban sikeresen vegyél részt, mindenképpen szükséged lesz az adott évben éppen aktuális Útmutatóra, amit az Oktatási Hivatal honlapján találhatsz meg.

Arról, hogy a következő tanévben pontosan kiknek kötelező és kiknek választható a minősítés, minden év februárjában a miniszter ad ki rendeletet, amit az Oktatási Hivatal minden iskolának kiküld e-mailben.

Ebbe a rendeletbe kerültek az iskolai vezetők kinevezésének részletes szabályai is (21. A §).

 

Érettségi

Az érettségi vizsgákkal kapcsolatban is két jogszabályt érdemes ismerni:

Az alapszabályokat a 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról nevű jogszabály tartalmazza.

Mit találhatsz az érettségi rendeletben?

Az érettségi vizsga fajtáinak leírását, a jelentkezés szabályait, a vizsgabizottságra és a felügyelőtanárokra vonatkozó előírásokat, az érettségi vizsga menetének leírását, a két tanítási nyelvű és a nemzetiségi érettségire vonatkozó külön szabályokat, valamint a felmentések szabályozását.

Az érettségi szakmai oldaláról pedig a 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről nevű rendeletből tájékozódhatsz.

Mit találhatsz a 40/2002-es rendeletben?

A rendelet mellékletében tantárgyanként csoportosítva összegyűjtötték a részletes vizsgakövetelményeket közép- és emelt szinten egyaránt. Emellett nagyon fontos, hogy itt találhatod a tantárgyi vizsgák menetének részletes leírását (az írásbeli és szóbeli vizsgarészt is), valamint hogy az adott tantárgyból milyen segítséget kell nyilvánosságra hoznod és mikor.

érettségi változások
Az érettségivel kapcsolatos szabályok is változtak az elmúlt néhány évben. Ne megszokásból vezessetek!

Munkajogi kérdések

A munkajogi kérdések alapját (például a tanításhoz szükséges végzettségeket és szakképesítéseket) ismét csak a Köznevelési Törvényben fogod megtalálni. Ha azonban jobban belemennél a részletekbe, akkor két fontos törvényben is kell kutakodnod. Az állami fenntartású iskolákban dolgozó pedagógusokra ugyanis egyszerre vonatkoznak a Munka Törvénykönyve és a Közalkalmazotti törvény meghatározott részei.

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

Mit találhatsz a munka törvénykönyvében?

A munkaviszonnyal, kötelezettségekkel és szerződésekkel kapcsolatos általános szabályokat, amik mindenkire vonatkoznak.

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

Mit találhatsz a közalkalmazotti törvényben?

Olyan munkajogi szabályokat, amik csak a közalkalmazottakra vonatkoznak. Például a közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos rendelkezések, az előmeneteli és illetményrendszerrel kapcsolatos részletes szabályokat.

 

Az iskolai oktatás követelményei

Nemzeti Alaptanterv

A 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról nem csak az egyes tantárgyi kompetencia követelményeket tartalmazza, hanem például a különböző korú tanulók maximális napi óraszámait is.

Kerettantervek

Az iskolatípusonkénti részletes tantárgyi követelményrendszereket az Oktatási Hivatal honlapján találod. Az iskolák a helyi viszonyokhoz igazított helyi tanterveiket ezen mellékletek alapján készítik el.

 

Egyéb dokumentumok, amiket érdemes jól ismerni:

 • A saját iskolád pedagógiai programja, házi rendje, szervezeti és működési szabályzata, amelyeket kötelező nyilvánosságra hozni az iskola honlapján is.
 • Ha a szakképzésben tanítasz, akkor rád más jogszabályok is vonatkoznak:

Például a 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről.

A szakképzési kerettanterveket a fönt megadott általános linken éred el.

 

Néhány jótanács a jogszabályok hatékony forgatásához:

 • A hatályos törvényeket és rendeleteket (együtt: jogszabályokat) a legkönnyebben ezen az oldalon tudod keresni. Természetesen más keresőoldalak is működnek, ez csak egy a lehetőségek közül.
 • Az a javaslatom, hogy teljes jogszabályokat soha ne nyomtass ki és fűzz le, mert egyszerűen nem érdemes. Egyrészt a böngésző keresőjének segítségével sokkal könnyebben megtalálod amit keresel, mint 100 nyomtatott oldalon, másrészt a fent felsorolt jogszabályok akár néhány havonta is hajlamosak megváltozni. Ja, és a fák, ugye.
 • Hasznos tipp: érdemes viszont a számodra lényeges részeket kimásolni egy dokumentumba és gondosan odaírni, hogy melyik jogszabály hányadik paragrafusából származik a részlet. Így nem fogsz meghibbanni, ha pár héttel később újra meg szeretnéd nézni mondjuk a matek érettségire vonatkozó pontos szabályokat. Ráadásul így mindig gyorsan ellenőrizheted, hogy változott-e a számodra fontos rendelkezés.
 • Nem kell mindig végiggörgetned a sokoldalas törvényeket és rendeleteket a honlapon. A böngésződ menüjében megtalálod a “keresés” menüpontot. Ide például az “osztályozó vizsga” szavak beírásával az összes erre vonatkozó rendelkezést megtalálod az oldalon.
 • A jogszabályok értelmezése kis gyakorlattal egyáltalán nem ördöngösség. Mindig figyelj azonban az “és” és a “vagy” szavakra, illetve rokonértelmű megfelelőikre. Nem mindegy ugyanis, hogy egy szabály alkalmazásának hány feltétele van a szöveg szerint.
 • Szent István törvényeitől egészen 1945-ig minden magyarországi jogszabályt megtalálsz itt.
 • Ha pedig még jobban beleásnád magad a témába, akkor ajánlom ezt az oldalt.

Egyéb segítség:

Több közoktatási szakértőnek is van saját honlapja. Talán a legnépszerűbb azonban Petróczi Gáboré, aki a legfontosabb friss jogszabályok értelmezésében is segítséget nyújt. Érdemes azonban figyelni a bejegyzések dátumát, a honlapon ugyanis régi posztok is megtalálhatók, amik már nem feltétlenül aktuálisak.